Leverandør av fabrikasjon og verkstedstjenester

Kontakt oss

Leveranser av sammensatte prosjekter med prefabrikasjon, installasjon og vedlikehold av moduler, struktur og røranlegg.

 Inspeksjon

Som del av våre leveranser leverer vi inspeksjonstjenester som gir god forståelse for tilstand av en struktur, løsninger som er mulige og å anbefale, samt oppmålingstjenester som sikrer nøyaktig leveranse første gangen.

 Base- og mobilisering

Våre tjenester inkluderer alt fra avanserte vedlikeholdstjenester av skrog, drivlinjer og dekksutstyr til sjøsikring (sea-fastening) av dekkslast og brannvakt-tjenester ved landligge.

 Fabrikasjon av struktur

Vi leverer stålstrukturer i alle dimensjoner og materialer – fra komponenter på 5 kg til systemer på 50 tonn og mer.

 Fabrikasjon av rør

Vi leverer komplette fabrikkerte røranlegg i alle kvaliteter og dimensjoner. Fra anskaffelse av materialer til fabrikasjon og testing. Overflatebehandling iht. gjeldende standarder.

 Utleie

Vi har operatører i fagene vi er kvalifisert for med gyldige papirer som kan leies ut på kort varsel. Dette gjelder både landprosjekt og oppdrag ved offshore installasjoner.