• Sveiseprosedyrer I henhold til NORSOK M-601

  • Karbonstål – Titan

  • Duplex – 6MO

  • 316

  • Stive rør/spools for landanlegg, offshore topside og subsea

  • Inspeksjon og oppmåling inklusive full tilstandskontroll

  • Inspeksjonsverksted med egen røntgen bunker og alle relevante målemetoder

  • Varmebehandling

  • Trykktesting

  • Overflatebehandling

 Fabrikasjon av rør

Vi leverer komplette røranlegg i alle kvaliteter og dimensjoner, inklusive tanker, ventiler, pumper og andre regulerende prosessenheter av de fleste fabrikat. Vi har egen kapasitet for inspeksjon/oppmåling og dokumentasjon. Design og styrkeberegninger fra 3part.

For offshore produserer og leverer vi både lavtrykks- og høytrykks-spools.

For landanlegg leverer vi fabrikasjoner for krevende prosessmiljø som er beregnet for matvare. samt leveranser fra karbonstål til edle metaller som titanlegeringer og inconell. 

Vi har automatisert sveiseoperasjoner i verkstedet for å kunne garantere riktig kostnad og kvalitet samt tidsmessige leveranser.

For vedlikehold av eksisterende anlegg leveres nye skreddersydde linjer eller komponenter, inklusive påleggssveis for så vel rør som pumper og ventiler.

Adskilt NDT bunker som ligger vegg i vegg med karbonhall.