Fabrikasjon av struktur

Vi leverer stålstrukturer i alle dimensjoner og materialer – fra komponenter på 5 kg til systemer på 50 tonn og mer.

Siden 1994 har verkstedet levert i henhold til gjeldene standarder til så vel offshore produksjonsanlegg, borerigger som til nedstrøms landanlegg. I tillegg leverer vi struktur og røranlegg til fiskeforedling og kraftanlegg i høy kvalitet. Våre største kunder inkluderer oljeselskaper, baseselskaper, riggredere, offshore konstruksjonsselskaper samt ventil- og pumpeleverandører

  • Fra 5 kg til 50 tonn per enhet

  • Fra enkle konstruksjoner i karbonstål til kompliserte strukturer for subsea utstyr med krevende toleranser.

  • Fabrikasjon i henhold til standarder som eks. NORSOK M-101, TR 1826, DNV-OS-C401...

  • Karbonstål

  • Legerte Stål

  • Aluminum

  • Inspeksjon og oppmåling inklusive full tilstandskontroll

  • Inspeksjonsverksted med egen røntgen bunker og alle relevante målemetoder

  • Varmebehandling

  • Overflatebehandling