Inspeksjon

Som del av våre leveranser leverer vi inspeksjonstjenester som gir god forståelse for tilstand av en struktur, løsninger som er mulige og å anbefale, samt oppmålingstjenester som sikrer nøyaktig leveranse første gangen.

Ombygging og tilpasninger på feltlokasjon grunnet manglende geometridata er tids- og kostnadsdrivende. Vi anbefaler derfor alltid at vi som leverandør og kunde gjør oss grundig kjent med forutsetningene før fabrikasjon og installasjon igangsettes.

Oppmåling 

Oppmåling gjøres digitalt. Dimensjons- og materialunderlag innhentes for å sikre mot eventuelle spenninger i materialer ved ny-installasjon og utskiftinger, og at systemets integritet og funksjon vedlikeholdes.

Tillstandskontroll

Tilstandskontroll utføres av våre erfarne inspektører, både visuelt og instrumentert. 

Vi har sammarbeid med NDT firma (3-part) som holder til i røntgenbunkers som er lokalisert ved vårt verksted. De innehar erfarne inspektører som dekker alle metoder og kategorier (UT, VT, XT, ET).