Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet

IRV AS ønsker å være en attraktiv og kvalifisert leverandør av fabrikasjon og sveiserelaterte tjenester. Vi skal tilfredsstille våre kunders krav og forventninger, samt at vi etterlever alle lover, regler og forskrifter som er gjeldene.

Dette innebærer at vi fokuserer på kontinuerlig forbedring i våre forretningsprosesser og at vi har høyt fokus på kundens behov. Våre
ansatte skal ha muligheten til å utvikle sin kompetanse, og ha en trygg og sikker arbeidsplass.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 3834-2 og NS-EN 1090.