Base- og mobiliseringstjenester

Verkstedet har i over 20 år levert basetjenester på Vestbase og andre norske forsyningsbaser. 

Tjenestene inkluderer alt fra avanserte vedlikeholdstjenester av skrog, drivlinjer og dekksutstyr til sjøsikring (sea-fastening) av dekkslast og brannvakt-tjenester ved landligge. Vi leverer tjenestene på kort varsel, med stor kapasitet 24/7/365. Høyt kompetente medarbeidere, eget verksted, samt meget mobilt kutte-/sveise-/NDT-utstyr sørger for rask leveranse med høy kvalitet.

  • Inspeksjoner inklusive oppmåling og tilstandskontroll

  • Kaitjenester og vedlikehold

  • Fabrikasjon

  • Reparasjon og modifikasjon

  • Installasjonsarbeid

  • Ombordtjenester

  • Sjøsikring

  • Logistikk

  • Brannvakter

  • Hurtigreparasjoner 24/7/365