Illustrasjon av North Sea Giant

North Sea Giant

Sjøsikring, prefabrikasjon og installasjon av bumpere på North Sea Giant på Vestbase, Kristiansund.


Prefabrikasjon og installasjon av tilkomsttårn på dekk.